Odnos migranata prema zemlji primitka - Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990.Reportar como inadecuado
Odnos migranata prema zemlji primitka - Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990. -

U ovom radu iznosi se dio rezultata istraživanja dobivenih anketom krajem 1989 u okviru projekta -Migracije i društveni razvoj-. Podaci o subjektivnoj procjeni emigranata o njihovu položaju u zemljama primitka i o odnosu domaćeg stanovništva prema njima upućuju na zaključak o njihovoj relativno dobroj prihvaćenosti, ali i o tipičnoj situaciji migranata -prve generacije- – nikada u potpunosti resocijaliziranih i prihvaćenih u zemlji primitka. Ovakva situacija posljedica je niza činilaca: imigracijske politike zemlje primitka, odnosa između zemlje primitka i zemlje porijekla, odnosa zemlje porijekla prema ekonomskim emigrantima, ali i posljedica međusobnih kontakata starosjedilaca i došljaka te osobne jednadžbe svakog pojedinca – migranta.

migranti; zemlja primitka; imigracijska politikaAutor: Mirjana Oklobdžija - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska Jadranka Čačić-Kumpes - ; Institut za migracije i

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados