Odbornici o migracijama i razvoju - Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990.Reportar como inadecuado
Odbornici o migracijama i razvoju - Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990. -

U uvodnom dijelu članka iznijet je kritički pregled evolucije vladajuće svijesti o vanjskim mi-gracijama. Ona se ogleda i u stavovima anketiranih odbornika skupština općina Čakovca i Slunja. Anketno ispitivanje o temi migracije i društvenog razvitka provedeno je u ožujku 1989, u okviru srednjoročnoga istraživačkog projekta o vanjskoj migraciji i društvenom razvoju.

Uz evoluciju stavova o vanjskim migracijama, posebno članova SK, snimljen je, po sudu autora, i refleks nove vrijednosne orijentacije u odnosu na migracije, koja se probijala kako su se probijale i demokratske i političke promjene u Hrvatskoj. Ova je orijentacija pregnantno izražena sintagmom o -iseljenoj Hrvatskoj-.

Baterijama pitanja ispitani su stavovi o migracijama i lokalnom razvoju, lokalnoj migracijskoj perspektivi, te povratku migranata. Na kraju, s pomoću jedne skale stavova Likertova tipa, faktorskom analizom konstruirana su tri faktora, odnosno tri tipa vrijednosnih orijentacija ispitanika glede vanjskih migracija i društvenog razvoja: I – okrenutost daljnjim promjenama, II – zadovoljenje postignutim promjenama i III – okrenutost poduzetništvu.

vanjske migracije; društveni razvoj; migranti; vrijednosne orijentacijeAutor: Milan Mesić - ; Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados