Iseljavanje iz Hrvatske u evropske i prekomorske zemlje od sredine 19. stoljeća do 1981. godine – pokušaj kvantifikacijeReportar como inadecuado
Iseljavanje iz Hrvatske u evropske i prekomorske zemlje od sredine 19. stoljeća do 1981. godine – pokušaj kvantifikacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.4 December 1990. -

U radu se analizira kvantitativni aspekt iseljavanja u evropske i prekomorske zemlje od sredine 19. stoljeća do godine 1981 posljednji popis stanovništva. Analiziranjem raznih izvora i literature autor iznosi podatke o iseljavanju iz pojedinih hrvatskih krajeva Istre, banske Hrvatske, Dalmacije te za pojedine emigracijske struje prekomorsku, evropsku i razdoblja do Prvoga svjetskog rata, međuratno razdoblje i poslije Drugoga svjetskog rata, a izdvojeno razmatra i vanjsku migraciju kao posljedicu dvaju svjetskih ratova. Pokazalo se da se iz Hrvatske današnji teritorijalni obuhvat iselilo oko 1,150.000 osoba prosječno 8.850 godišnje ili 33% prosječnog broja stanovnika, odnosno 38% ukupnog skupnog prirodnog priraštaja u razmatranom razdoblju. Doseljavanje s teritorija izvan današnje Jugoslavije procijenjeno je na oko 300.000 osoba, pa proizlazi da je neto migracijski saldo negativan i da iznosi 850.000 osoba. Prema tome u intenzivnoj vanjskoj migraciji u kojoj je u -ulaznoj- i -izlaznoj- struji sudjelovalo gotovo 1,5 milijun ljudi Hrvatska je prosječno gubila oko 6.500 stanovnika godišnje. To je prouzročilo znatne probleme u razvoju Hrvatske ne samo demografskom razvoju jer je useljenički i iseljenički tijek bio prostorno selektivan: glavninu iseljenika davala su siromašna krška područja pretežno sela, dok su doseljenike u pravilu privlačili bogatiji ravničarski krajevi i gradska središta. Posebice je važnu ulogu imalo iseljavanje poslije Drugoga svjetskog rata 325.000 u razdoblju 1948–1981, jer se zbivalo u okolnostima pojačanoga demografskog starenja i smanjenja nataliteta. Zaključuje se da je iseljavanje u evropske i prekomorske zemlje bitno utjecalo na nepovoljna demografska kretanja u Republici Hrvatskoj.

iseljavanje; vanjske migracije; migracijski saldo; HrvatskaAutor: Ivo Nejašmić - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados