Etnički identitet hrvatskih intelektualaca u MađarskojReportar como inadecuado
Etnički identitet hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.3 November 1990. -

Hrvatski intelektualci pripadnici hrvatske narodne manjine u Mađarskoj čine danas njenu dominantnu podskupinu, koja za razliku od ostalih pripadnika manjine ima slojevit etnički identitet i aktivno sudjeluje u stvaranju etničke ideologije. Njihov etnički identitet u velikoj mjeri je određen kontaktima s kulturom matične hrvatske nacije i njihovim aktivnim učešćem u stvaranju i prezentiranju manjinske hrvatske kulture u Mađarskoj. Nadalje on se očituje kroz aktivno učešće hrvatskih intelektualaca u radu manjinskih hrvatskih institucija: škola, klubova i drugo. Za razliku od ostalih pripadnika hrvatske narodne manjine u Mađarskoj, hrvatski intelektualci daju nezamjenjivi doprinos u kreiranju i prezentiranju hrvatske etničke ideologije u mađarskoj sredini. Stoga oni i na taj način daju veliki doprinos u društvenom životu hrvatske narodne manjine, te njenom društveno-političkom statusu u Mađarskoj.

etnički identitet; intelektualci; Hrvati; MađarskaAutor: Tihomir Telišman - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados