Zavod za istraživanje folklora: etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u MađarskojReportar como inadecuado
Zavod za istraživanje folklora: etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Mađarskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.3 November 1990. -

Ovaj prilog nastojat će dati informaciju o dosadašnjim etnološkim i folklorističkim istraživanjima Hrvata u Mađarskoj. Prvenstveno će biti riječ o istraživanjima poduzetim s naše strane, od etnoloških i folklorističkih ustanova i od pojedinaca. Sadržat će podatke o temama i lokalitetima, vremenu istraživanja, o kazivačima i zapisivačima, vrsti i količini zapisa. Pregled će obuhvatiti etnološku i folklorističku građu u našim istraživačkim ustanovama Zavod za istraživanje folklora, Etnološki zavod JAZU, Etnološki zavod pri katedri etnologije na Filozofskom fakultetu, Etnografski muzej kao i objavljene radove, te radove objavljene u Mađarskoj na hrvatskom jeziku. Prilog za bibliografiju i popis dokumentacije bit će osnova za pregledan osvrt na rezultate i probleme istraživanja Hrvata u Mađarskoj, s namjerom da se skupu predoči sa čime raspolažemo pristupajući danas sustavnijem istraživanju kulture Hrvata u Mađarskoj.

etnološko istraživanje; folklorna građa; Hrvati; MađarskaAutor: Zorica Rajković - ; Zavod za istraživanje folklora, Zagreb, Hrvatska Mirena Pavlović - ; Zavod za istraživanje folklora, Zagr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados