O zadacima Udruženja - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.1 No.0 June 1951.Reportar como inadecuado
O zadacima Udruženja - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.1 No.0 June 1951. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.1 No.0 June 1951. -

Udruženje mljekarskih poduzeća nije neka nova pojava ni kod nas, a tako ni u svijetu uopće. Prvo udruženje mljekara u Hrvatskoj datira unazad skoro 20 godina. Karakter tih udruženja se umnogome razlikuje od karaktera današnjeg Udruženja mljekarskih radnika Hrvatske, osnovanog pri Glavnoj upravi za trgovinu 25.5.1951. u Z.agrebu

Udruženje mljekarskih radnika Hrvatske; Hrvatska mljekarska udrugaAutor: Franjo Gabler - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, 10000 Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados