Pregled retencijskih elemenata mobilnih djelomičnih proteza ovisno o vrsti bezubosti i zubima nosačima u komercijalnim laboratorijima u AteniReportar como inadecuado
Pregled retencijskih elemenata mobilnih djelomičnih proteza ovisno o vrsti bezubosti i zubima nosačima u komercijalnim laboratorijima u Ateni - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.48 No.3 September 2014. -

Svrha: Ovim se istraživanjem željelo istražiti retentivne elemente djelomičnih proteza RPD i zubne nosače kod djelomično bezubih pacijenata identifikacijom u komercijalnim atenskim zubnim laboratorijima. Materijali i metode: Procijenjeno je 628 sadrenih modela zajedno s lijevanim metalom koji se rabi za izradu djelomične skeletirane proteze. Modeli su fotografirani kako bi se

mogao identificirati broj i smještaj postojećih zuba, zatim klase djelomične proteze i retentivni elementi. Za statističku analizu podataka korištene su tablice prevalencije i x2 testa α=.05. Rezultati: Analizirano je 276 maksilarnih modela 43,9 % i 352 mandibularna 56,1 %. Nedostatak maksilarnih zuba očitovao se u gotovo potpunom nedostatku desnoga 96,7% i lijevog 96% trećeg

kutnjaka, a također je bilo premalo prvih i drugih kutnjaka. Gubitak zuba u stražnjim dijelovima mandibule pokazivao je sličan uzorak. Od uočenih retentivnih elemenata najčešće su bile kvačice 91,9 %, a zglobne veze attachment korištene su u 8,1 posto slučajeva. Od kvačica je 48,9 posto bilo Roachovih T-tipa, najčešće Kennedyjeve klase I, u usporedbi s ostalim klasama prema Kennedyju pAutor: Nick Polychronakis - ; Katedra za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Nacionalnoga i kapodistrijskog sveučilišta u Ateni

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados