Topikalno korištenje lokalnog anestetika radi umanjivanja neugodnog osjeta pri ubodu iglomReportar como inadecuado
Topikalno korištenje lokalnog anestetika radi umanjivanja neugodnog osjeta pri ubodu iglom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.48 No.3 September 2014. -

Svrha rada: Željelo se odrediti utječe li topikalna uporaba otopine lokalnog anestetika na neugodnu senzaciju pri ubodu igle u nepce. Metode: Provedeno je nasumično, dvostruko slijepo istraživanje uz sudjelovanje placebo-skupine. Odabrano je 25 zdravih dobrovoljaca koji su bili podvrgnuti dvostrukom ubodu igle tijekom jednog posjeta stomatologu. Mjesto uboda nalazilo se centimetar od marginalne gingive prvih maksilarnih premolara sa svake strane usta. Korištene

su 13-milimetarske igle koje su bile pričvršćene na štrcaljke napunjene 2-postotnim lidokainom s 0,125mg-ml epinefrina ili fiziološkom otopinom. Prije svakog uboda stomatolog je istisnuo kap

otopine na vrh igle te je 20 sekundi prislonio na nepce i vrh igle i kap. Neugodna senzacija ocijenjena je na 100 milimetarskoj vizualnoj ljestvici na kojoj su krajnje vrijednosti označene s bez boli

i nepodnošljiva bol. Rezultati: Pri ubodu nije bilo statistički značajne razlike između dviju otopina na razini neugode prosječna vrijednost = 26 80 ± 19,36 mm za lidokain i 26 20 ± 18,39 mm za fiziološku otopinu, iako su ispitanici naveli da je drugi ubod bio bolniji od prvoga prosječna vrijednost = 31,00 ± 19,84 mm za lidokain i 22,00 ± 16,65 mm za fiziološku otopinu. Zaključak: Topikalna primjena otopine lokalnog anestetika nije utjecala na razinu boli nakon uboda iglom u nepce.

anestezija u stomatologiji; igle; bol; anestetici, lokalniAutor: Ozgur Onder Kuscu - ; Zavod za pedodonciju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Yeditepe, Istanbul, Turska; Privatna praksa, I

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados