Čimbenici koji utječu na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem među pacijentima starije životne dobi u HrvatskojReportar como inadecuado
Čimbenici koji utječu na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem među pacijentima starije životne dobi u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.48 No.3 September 2014. -

Svrha: Na kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem OHRQoL i njezinu više-dimenzijsku vrijednost utječe mnogo čimbenika. Stoga se istraživanjem željelo ustanoviti koji demografski i subjektivni čimbenici znatno utječu na OHRQoL među pacijentima starije životne dobi s potpunim pomičnim protezama CRDP. Materijali i metode: U istraživanju, provedenom ispunjavanjem upitnika, sudjelovao je 301 ispitanik. Svi su bili štićenici domova za starije osobe u Zagrebu i Slavonskom Brodu u Hrvatskoj te su nosili gornji i-ili donji CRDP. Upitnik se sastojao od dva dijela: u prvom su opća pitanja o ispitanicima, a u drugom hrvatska verzija Oral Health Impact Profila

OHIP - 49, upitnika s 49 pitanja podijeljenih u sedam domena. Rezultati: Prosječna dob ispitanika bila je 74 ± 12,1 godinu u rasponu od 60 do 99 godina. Zbroj bodova dobiven OHIP-om bio je 26,5. Najviše prosječne vrijednosti pronađene su u domeni funkcijskog ograničenja – 6,7, fizičke boli – 5,1, i fizičke nesposobnosti – 5,9. Dob ispitanika, obrazovanje, zanimanje, veličina mjesta stanovanja, vrsta CRDP-a i koliko dugo ispitanik nosi protezu, statistički su značajno utjecali na oralno zdravlje – OHRQoL p < 0,05. Zaključak: Opći i sociodemografski čimbenici značajno utječu na subjektivni doživljaj oralnoga zdravlja. Mlađi ispitanici, ispitanici iz ruralnih mjesta, oni nižeg stupnja obrazovanja i ispitanici koji kraće nose proteze pokazuju veći utjecaj na OHRQoL.

zubne proteze, djelomične, mobilne; starije osobe; osobno zadovoljstvo; kvaliteta životaAutor: Josip Kranjčić - orcid.org-0000-0002-9305-7043 ; Zavod za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados