Digitalizacija časopisa Acta stomatologica Croatica 1966;1 – 1999;33Reportar como inadecuado
Digitalizacija časopisa Acta stomatologica Croatica 1966;1 – 1999;33 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.48 No.3 September 2014. -

Današnji dokumenti, pa tako i znanstveni članci i knjige, izvorno nastaju u elektroničkom obliku te njihova dostupnost ovisi isključivo o poslovnoj politici izdavača tj. vlasnika dokumenata. Budući da je temeljna svrha objavljivanja znanstvenih radova komunikacija sa znanstvenom i stručnom javnošću, neupitna je prednost globalne dostupnosti. Može se možda zapitati komu su potrebni tekstovi iz 60-ih godina prošlog stoljeća. U slučaju briljantnih i hrabrih vizionara spoznaje i otkrića toliko su prije vremena da ih se ponovno otkriva desetljećima poslije. Osim toga, današnja generacija istraživača može ući u duhovne sfere prethodnika na čijim je leđima stasala, a to nije zanemarivo naslijeđe.

Obrađeno je više od 1 200 članaka objavljenih do 1999. godine i više

od 6 000 imena te isto toliko prezimena autora.

izdavaštvo; časopisiAutor: Vesna Borić - orcid.org-0000-0002-8872-3523 ; Središnja stomatološka knjižnica, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagre

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados