Neuropatska bol - Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014.Report as inadecuate
Neuropatska bol - Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014. -

Neuropatska bol neugodan je osjetni i emocionalni doživljaj uzrokovan oštećenjem ili bolešću somatosenzornog dijela živčanog sustava. Procjenjuje se da 7 – 8% stanovnika Europe pati od neuropatske boli. Klasični primjeri takve boli jesu bolna dijabetička polineuropatija, postherpetička neuralgija, trigeminalna neuralgija, radikularna bol, bol nakon moždanog udara, bol zbog ozljede leđne moždine te postkirurška bol. Neuropatska bol odraz je patološkog zbivanja u živčanom sustavu, koje ima za posljedicu niz različitih patofizioloških mehanizama u nastanku boli. Bol se javlja spontano, osobito u mirovanju, a doživljava kao pečenje, žarenje, sijevajuća ili oštra ubodna bol. Neuropatska je bol evocirana dodirom mehanička alodinija ili promjenom temperature termička alodinija. Bol remeti san, izaziva tjeskobu i potištenost te smanjuje kvalitetu života bolesnika. U liječenju bolesnika s neuropatskom boli postoje dva cilja. Prvi je postavljanje ispravne dijagnoze i liječenje osnovne bolesti. Drugi je cilj definirati bolni sindrom i provesti simptomatsko liječenje boli. U liječenju neuropatske boli smjernice EFNS-a preporučju antiepileptike gabapentin, pregabalin, tricikličke antidepresive i SNRI duloksetin, venlafaksin kao lijekove prvog izbora. Druga linija liječenja uključuje opioide. Topički lidokain može biti lijek izbora kod bolesnika s mehaničkom alodinijom. Kombinirana terapija može se primijeniti u slučajevima kada se monoterapija pokaže neučinkovitom, a trebali bi se kombinirati lijekovi s međusobno dopunjujućim mehanizmima djelovanja. Transkutana električna živčana stimulacija engl. transcutaneous electrical nerve stimulation – TENS ima dokazani analgetski učinak i uz redovitu kineziterapiju znatno pridonosi poboljšanju funkcionalnog stanja bolesnika. Psihoterapijska potpora važna je u liječenju kronične boli. Dijagnostika i liječenje neuropatske boli zahtijevaju interdisciplinarni i multimodalni pristup.

neuropatska bol; alodinija; hiperalgezija; individualni pristup; multimodalno liječenjeAuthor: Ante Barada -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents