LIJEČENJE ANEMIJE U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI – STAV HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU I OSVRT NA PREPORUKE KDIGO I ERBPReportar como inadecuado
LIJEČENJE ANEMIJE U KRONIČNOJ BUBREŽNOJ BOLESTI – STAV HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU I OSVRT NA PREPORUKE KDIGO I ERBP - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta medica Croatica, Vol.68 No.2 September 2014. -

Bubrežna anemija nastaje kao posljedica kronične bolesti bubrega KBB, a pogoršava se s napredovanjem bolesti. Anemija može biti prvi znak bolesti bubrega. Sve bolesnike s KBB i anemijom potrebno je dijagnostički obraditi čime se može otkloniti druge uzroke bolesti. Dokazana je direktna povezanost koncentracije hemoglobina i stadija zatajenja bubrežne funkcije, a ranija pojava anemije učestalija je u dijabetičara. Rano liječenje anemije moglo bi usporiti napredovanje KBB. Anemija je neovisan činitelj rizika za razvoj srčano-žilnih bolesti u bolesnika s KBB. Liječenje anemije u bolesnika s KBB temelji se na smjernicama. Nedavno je skupina KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes objavila nove smjernice za liječenje anemije u KBB, a skupina ERBP European Renal Best Practice osvrt na te smjernice. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HDNDT već godinama objavljuje vlastite smjernice koje se temelje na preporukama i pozitivnim iskustvima europskih i svjetskih stručnih društava, kao i na vlastitim iskustvima. Posljednja inačica hrvatskih smjernica objavljena je 2008. godine. Od tada do danas, temeljem brojnih istraživanja i kliničke prakse, došlo je do brojnih izmjena u suvremenom shvaćanju liječenja anemije u KBB. Slijedom navedenog, HDNDT objavljuje osvrt na posljednje preporuke međunarodnih stručnih društava, izražava svoj stav za liječenje anemije u KBB kao osnovu za nove smjernice prilagođene sadašnjem trenutku.

anemija; kronična bubrežna bolest; lijekovi za stimulaciju eritropoeze; željezo; smrtnostAutor: SANJIN RAČKI - orcid.org-0000-0002-3736-0929 ; Klinički bolnički centar Rijeka, Zavod za nefrologiju i dijalizu, Rijeka, Hrvat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados