Komunikacija u obitelji o medijskim sadržajimaReportar como inadecuado
Komunikacija u obitelji o medijskim sadržajima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.10 No.1 May 2013. -

Problem istraživanja u ovom radu upućuje na nedostatnost istraživanja učestalosti komunikacije u obitelji o medijskim sadržajima. Praktični doprinos rada je implementacija rezultata istraživanja u odgojnoj praksi: ponuditi projekt kritičke analize medijskih sadržaja s primjenjivim modelom stjecanja kompetencija za djecu i roditelje. Radom će se utvrditi nedostatnost komunikacije u obitelji o medijskim sadržajima te će se uputiti na moguća poboljšanja pedagoške prakse, kako bi svako dijete dobilo priliku osvijestiti i razviti medijske kompetencije pravilnim korištenjem istih. Ovaj rad predlaže različita polazišta za veću senzibilizaciju stručnjaka i roditelja u cilju integriranja nastavnoga predmeta i sadržaja Medijskoga odgoja u suvremeni školski kurikulum. Gubitak komunikacije u obitelji dovodi do smanjenja uloge roditeljstva. U radu se polazi od pitanja: Kako se selektivno, svrsishodno i odgojno koristiti medijima? Ovo se pitanje odnosi na ciljeve kritičkog učenja. Donose se argumenti o potrebi razvoja refeksivno-kritičkog stava i razvoja kvalitetne komunikacije u obitelji o medijskim sadržajima.

odgoj za medije; medijski sadržaji; komunikacijska kompetencija; obiteljAutor: Mirela Tolić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Odsjek za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados