Doprinos nekih osobnih i socijalnih čimbenika u objašnjenju školskog uspjeha u ranoj adolescencijiReportar como inadecuado
Doprinos nekih osobnih i socijalnih čimbenika u objašnjenju školskog uspjeha u ranoj adolescenciji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.10 No.1 May 2013. -

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos samoefikasnosti i socijalnih odnosa u nastavi iskazanih kroz varijable zadovoljstva školom, povjerenja u nastavnike i procjenu kvalitete na relaciji nastavnik – učenik u objašnjenju školskog postignuća učenika. Osim navedenog, istraživanjem se htjelo provjeriti postoje li razlike u procjeni razredno-nastavnog ozračja, samoefikasnosti i općeg školskog uspjeha, te uspjeha iz matematike i hrvatskog jezika između učenika i učenica razredne i predmetne nastave. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 333 sudionika, a primijenjeni su upitnici za samoprocjenu razredno-nastavnog ozračja i školske samoefikasnosti. Kod varijabli školskog uspjeha rezultati su potvrdili neke poznate spolne razlike koje govore o boljem općem školskom uspjehu kod učenica i uspjehu iz hrvatskog jezika, dok u uspjehu iz matematike nisu utvrđene spolne razlike. Također, rezultati govore u prilog učenicama koje procjenjuju višu samoefikasnost, veće zadovoljstvo školom i povjerenje u nastavnike te procjenjuju boljim odnose s nastavnicima od učenika. S obzirom na dobne razlike, rezultati govore u prilog mlađim učenicima koji se procjenjuju samoefikasnijima i zadovoljniji su u svim aspektima razredno -nastavnog ozračja, dok se samoefikasnost pokazala najvažnijim prediktorom u objašnjenju općeg školskog uspjeha, te uspjeha iz matematike i hrvatskoga jezika.

razredno-nastavno ozračje; povjerenje u nastavnike; zadovoljstvo školom; samoefikasnost; školski uspjehAutor: Morana Koludrović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Odsjek za pedagogiju Ivana Radnić - ; Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados