Uloga implicitne teorije nastavnika u skrivenom kurikulumu suvremene školeReportar como inadecuado
Uloga implicitne teorije nastavnika u skrivenom kurikulumu suvremene škole - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.10 No.1 May 2013. -

Skriveni kurikulum označava vrijednosti koje učenici nauče u školi zbog načina na koji se u školi planira i načina na koji je škola organizirana te kroz osigurana materijalna sredstva. Tako se uče vrijednosti poput društvenih i spolnih uloga, stavova, vrijednosti i drugih aspekata življenja koji se neosviješteno prenose iz generacije u generaciju kao samorazumljive, neupitne, općekulturne, trajne činjenice. Važna karakteristika skrivenog kurikuluma njegova je implicitnost, često skrivena ne samo djeci već i nastavnicima i drugim djelatnicima u odgojno-obrazovnom sustavu. No, skriveni kurikulum ne prenose samo nastavnici već i zajednica i društvo u cjelini, vlast, nastavnici, nenastavno osoblje škole, civilno društvo, vjerske zajednice i mediji. Implicitna teorija ili „teorija u praksi- odražava vjerovanja i usvojene vrijednosti nastavnika u odnosu na to kako nastavnik vidi dijete, shvaća pojam djetinjstva i koju teoriju učenja zastupa pa se implicitna teorija najizravnije prepoznaje u specifičnom oblikovanju prostora, strukturiranju vremena te raspodjeli uloga i stilu komuniciranja s djecom. Odnos skrivenog kurikuluma i implicitne teorije nastavnika uzajaman je. Jednom naučen skriveni kurikulum postaje sastavni dio implicitne teorije nastavnika, a ona postaje njegovom polugom za subverzivno potkopavanje autonomne i slobodne osobe, namećući vrijednosti potrošačkog društva i oblike društveno prihvatljivog ponašanja. Svi ovi elementi, kao i službeni kurikulum ustanove i zajednica u kojoj ustanova djeluje, solidarno grade pedagošku kulturu ustanove. Nastavnik sa svojim osobnim karakteristikama, pedagoškim kompetencijama i profesionalnom etikom može odgovoriti zamkama skrivenog kurikuluma i svoje implicitne teorije, osvještavajući njihove principe djelovanja isključivo stručnim usavršavanjem i cjeloživotnim učenjem, kao vrijednostima koje treba prenijeti i svojim učenicima.

kurikulum; skriveni kurikulum; implicitna teorija nastavnika; slika djeteta; paradigma djetinjstva; profesionalna etika i vrijednosti nastavnikaAutor: Jelena Pavičić Vukičević - ; Studentica poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišt

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados