Alegorijski kodovi u XIII. pjevanju Davidijade Marka MarulićaReportar como inadecuado
Alegorijski kodovi u XIII. pjevanju Davidijade Marka Marulića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.49 No.2 August 2014. -

Marulićeva izjava o tome da je opjevao -djela kralja Davida držeći se povijesti njihove kako je izložena u svetim knjigama-, uglavnom se u recentnoj kritičkoj recepciji shvaća i interpretira u tom smislu da je pjesnik Davidijade vjerno slijedio knjige kraljeva i biblijsku predaju. Ovjeravajući tu tvrdnju u XIII. pjevanju, rad otkriva jasne tragove i drugih tekstova, poglavito psalama, kojih su sadržaji prestilizirani s uvažavanjem tisućljetne tradicije čitanja i obrazlaganja psalama kod svetih otaca i učitelja. Kako je to posve jasan signal prisutnosti alegorijskih kodova i u samom tekstu, a ne samo u proznom dodatku -Alegorijsko tumačenje Davidijade-, intertekstualnom analizom rad istražuje ona mjesta koja su nadahnuta otajnim smislovima patrističkog ekspliciranja biblijskih zgoda o kralju Davidu, odnosno pjesnikovim osobnim prinosima toj tradiciji. U tom smislu rad ukazuje da se alegorijski diskurs u samim stihovima nadopunjuje s onim iz proznog -Alegorijskog tumačenja- i da je pjesnik u postupku versifikacije biblijskog predloška kristijanizirao određene zgode kako bi bile prijemčivije za alegorijsko čitanje i doživljavanje, odnosno da se njegova sintagma o svetim knjigama odnosi ne samo na svetopisamske već i na tekstove svetih otaca i učitelja.

Marko Marulić; Davidijada; alegoreza; psalam; kodovi; tropologija; patristikaAutor: Miroslav Palameta - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados