Uloga socijalnog rada u epohi međugeneracijske solidarnosti u društvuReportar como inadecuado
Uloga socijalnog rada u epohi međugeneracijske solidarnosti u društvu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of social policy, Vol.21 No.2 July 2014. -

Povećanje udjela starijih osoba povećalo je svijest o događajima koji prate stariju dob, starenje i starije osobe u socijalnom radu. Ovim radom želimo skrenuti pozornost na važnost definiranja i razumijevanja međugeneracijske solidarnosti iz perspektive socijalnog rada. Skrb za starije osobe često se pojednostavljeno predočava kao aktivnosti u korist starijih osoba, no zapravo je ona odraz međugeneracijske solidarnosti i povezanosti. Razgranata mreža skrbi za starije osobe ovisi o međugeneracijskoj solidarnosti, jer veći dio skrbi za stariju generaciju pruža srednja generacija zaposlena u sektoru skrbi, a mlađa generacija uključena je putem različitih oblika volonterskog rada. Iz perspektive socijalnog rada definiramo međugeneracijske veze na tri razine: mikro razina, koja uključuje međugeneracijsku solidarnost unutar obiteljskih i društvenih mreža, mezzo razina zajednice i makro razina društva u cjelini. Socijalni rad funkcionira na svim tim razinama, koristeći specifično znanje o međugeneracijskoj suradnji. Moguće je tvrditi da socijalni radnici najčešće ispunjavaju svoju ulogu putem usluga socijalne skrbi, unutar kojih sudjeluju u iznalaženju rješenja s pojedincima, obiteljima i društvenim grupama, unutar zajednice i u odnosu na državu. Ovaj je rad usredotočen na specifično razumijevanje međugeneracijske solidarnosti u socijalnom radu. Kritično razumijevanje generacija u društvu koje je predočeno u prvom dijelu rada uvod je u analitički prikaz međugeneracijske solidarnosti na tri razine socijalnog rada. Analitički pristup utemeljen je na definiciji socijalnog rada u Sloveniji. Međunarodna perspektiva je uključena na temelju novije strane literature o socijalnom radu sa starijim osobama. Prikazujući starije osobe ne samo kao pasivne korisnike pomoći, nego kao sudionike u stvaranju života u starijoj životnoj dobi, rad doprinosi razumijevanju starije generacije i njihove uloge u društvu iz perspektive socijalnog rada. Rastuće razumijevanje povećanja broja starijih osoba učinilo je solidarnost i suživot u modernim društvima aktualnim pitanjima. Važno je razvijati različite oblike solidarnosti, te tako pomoći da naša civilizacija opstane.

generacije; oblici skrbi; socijalni rad; solidarnost; starije osobeAutor: Jana Mali - ; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados