Dijagnostika latentne tuberkuloze TB odraslih cijepljenih bolesnika BCG u Hrvatskoj prije uvođenja terapije antagonistima faktora tumorske nekrozeReportar como inadecuado
Dijagnostika latentne tuberkuloze TB odraslih cijepljenih bolesnika BCG u Hrvatskoj prije uvođenja terapije antagonistima faktora tumorske nekroze - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Reumatizam, Vol.55 No.1 July 2008. -

Tuberkuloza TB je realna komplikacija tijekom liječenja inhibitorima TNFα i u svakog bolesnika neophodna je preterapijska obrada s ciljem otkrivanja rizika reaktivacije latentne infekcije ili nove zaraze mikobakterijem tuberkuloze. Prema novim saznanjima u imunokompromitiranih bolesnika, u slučaju negativnog PPD nalaza, uputno je u razmaku od 7 dana ponoviti PPD test još jedan put booster PPD. Induracija od 5 mm i više predstavlja patološki nalaz koji nalaže imunološku dijagnostiku i daljnju detaljnu obradu-liječenje u suradnji s pulmologom. U svakog bolesnika s rizikom TB indicirana je kemoprofilaksa izonijazidom, 5 mg-kg TT dnevno kroz 6 mjeseci. Anti-TNF terapija može se započeti najranije nakon 2 mjeseca kemoterapije TB. Čini se da monoklonska anti-TNF protutijela u odnosu na solubilni receptor predstavljaju veći rizik za reaktivaciju latentne dok svi imaju podjednak rizik za novonastalu zarazu TB. Bez obzira na spomenute razlike u svih bolesnika mora se isključiti rizik TB.

latentna tuberkuloza; anti TNFα terapijaAutor: Sanja Popović-Grle - ; Klinika za plućne bolesti -Jordanovac-, Zagreb, Hrvatska Đurđica Babić-Naglić - ; Klinika za reumats

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados