Prijedlog primjene antagonista TNFα u reumatoidnom artritisuReportar como inadecuado
Prijedlog primjene antagonista TNFα u reumatoidnom artritisu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Reumatizam, Vol.55 No.1 July 2008. -

Reumatoidni artritis je kronična upalna reumatska bolest s prevalencijom od oko 1 %, karakterizirana sa sinovitisom, erozivnim promjenama zglobova, bolovima i oštećenjem funkcije. Etiologija bolesti nije poznata a u patogenezi reumatoidnog artritisa ključnu ulogu imaju proupalni citokini, poglavito, čimbenik nekroze tumora TNFα. Lijekovi, antagonisti TNFα imaju brz i kontinuiran učinak, uz prihvatljiv sigurnosni profil pa su, danas, etablirani lijekovi u ranoj i kasnoj fazi reumatoidnog artritisa. Propisuju se s kontroliranim ograničenjima prema lokalnim preporukama s obzirom na visoku cijenu liječenja. Ispred Hrvatskoga reumatološkog društva iznosimo prijedlog primjene antagonista TNFα u liječenju bolesnika s reumatoidnim artritisom.

reumatoidni artritis; TNF inhibitori; preporukeAutor: Božidar Ćurković - ; Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska Đurđ

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados