Dijagnostičko-terapijski pristup trudnicama suspektnim na antifosfolipidni sindromReport as inadecuate
Dijagnostičko-terapijski pristup trudnicama suspektnim na antifosfolipidni sindrom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Reumatizam, Vol.55 No.1 July 2008. -

Antifosfolipidni sindrom predstavlja pojavu antifosfolipidnih antitijela, vaskularne tromboze i pojavu problema s reprodukcijom žene. Cilj rada bio je prikazati naša iskustva u dijagnostici i liječenju ovog sindroma. U studiju je uključeno 62 bolesnica, 32 s primarnim PAPS i 30 sa sekundarnim antifosfolipidnim sindromom SAPS. 36 bolesnica bilo je trudno, te prospektivno praćeno kroz trudnoću i šest postpartalnih tjedana. 23 bolesnice 71,9% je bilo lupus-antikoagulant LA pozitivno u PAPS-u, a svega 10 33,3% u SAPS-u. Antikardioplipin aCL je imao češću pojavu u SAPS-u 8 26,6% u odnosu na PAPS 3 9,4%. U tri bolesnice 3,3% PAPS-u je dijagnosticiran pozitivnošću na antibeta2glikoprotein1 antiβ2GP1. Najčešća manifestacija u prijašnjim trudnoćama bila je spontani abortus: 25 bolesnica 69,4%, preeklampsija 7 bolesnica 19,4% koja je u tri bolesnice bila praćena unutarmaterničnim zastojem rasta IUGR. U četiri bolesnice radilo se o intrauterinoj smrti fetusa 11,1%. Prosječna duljina trajanja trudnoće iznosila je 37,06±0,7 tjedana. Uspješnost terapije aspirinom i niskomolekularnim heparinom je bila 97,2%.

antifosfolipidni sindrom; trudnice; antitijelaAuthor: Marija Glasnović - ; Klinički odjel za reumatologiju, imunologiju i alergologiju, Klinika za internu medicinu, Klinička bolnic

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents