Haplotipske veze dva najčešća podtipa gena HLA-B*27 u hrvatskoj populacijiReport as inadecuate
Haplotipske veze dva najčešća podtipa gena HLA-B*27 u hrvatskoj populaciji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Reumatizam, Vol.55 No.1 July 2008. -

Cilj ovog rada bio je analizirati produžene haplotipove dva najčešća podtipa gena HLA-B*27 B*2702 i *2705 u hrvatskoj populaciji. Analizirana je skupina od 111 nesrodnih ispitanika pozitivnih za gen HLA-B*27, koji do početka ovog istraživanja nisu imali nikakve simptome ankilozantnog spondilitisa. Ukupan broj praćenih haplotipskih veza bio je 112 jer je jedna osoba bila homozigot za gen HLA-B*27. Podtip gena HLA-B*27 i geni na lokusu HLA-A i -DRB1 određeni su metodom PCR-SSP kod svih ispitanika. Od 7 različitih podtipova gena HLA-B*27 uočenih među našim ispitanicima, najčešći je bio alel B*2705 61,6% te alel B*2702 30,4%, dok su preostali aleli B*2701, B*2703, B*2704, B*2708 i B*2714 uočeni jedanput, odnosno, dvaput. Najčešći gen na lokusu HLA-A bio je HLA-A*02, kako unutar haplotipskih veza alela B*2702 tako i unutar veza alela B*2705. Nije uočena razlika u zastupljenosti gena na ovom lokusu između haplotipskih veza alela B*2702 i alela B*2705. Analiza haplotipskih veza HLA-B -DRB1 ukazala je na jaku povezanost alela B*2702 i DRB1*16 koji su se zajedno pojavili s učestalošću od 44,1%, što je statistički značajno u usporedbi s učestalošću s kojom se DRB1*16 pojavio unutar haplotipskih veza alela B*2705 4,0%; PAuthor: Zorana Grubić - ; Zavod za tipizaciju tkiva, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents