MATERIJALIZAM, STATUSNA I UPADLJIVA POTROŠNJA STUDENATA U HRVATSKOJReportar como inadecuado
MATERIJALIZAM, STATUSNA I UPADLJIVA POTROŠNJA STUDENATA U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.65 No.3 July 2014. -

Predmet istraživanja su srodni, ali međusobno različiti koncepti prisutni u suvremenom potrošačkom društvu: materijalizam, statusna i upadljiva potrošnja. Polazeći od teorijskog razmatranja tih pojmova i analize dostupnih empirijskih istraživanja, problematika je istražena testiranjem hipoteza o razini njihove pojavnosti u izabranoj studentskoj populaciji Hrvatske, u cjelosti i prema spolu, te njihovog međusobnog odnosa. Istraživanjem putem anketnog upitnika i obradom rezultata utvrđuje se da je istraživana populacija ispodprosječno materijalistički orijentirana i nesklona statusnoj i upadljivoj potrošnji. Studenti muškog spola skloniji su statusnoj i upadljivoj potrošnji, dok kod materijalizma nema statistički značajne razlike, što potvrđuje nekonzistentnost dosadašnjih nalaza. U svezi njihova odnosa utvrđuje se da materijalizam utječe na statusnu i upadljivu potrošnju, kao što statusna potrošnja utječe na upadljivu potrošnju. Međutim, s obzirom na snažniji učinak materijalizma na upadljivu potrošnju kroz statusnu potrošnju zaključuje se da materijalistički orijentirani pojedinci žele posjedovati stvari radi postizanja određenog statusa u društvo i istovremeno se posjedovanjem stvari isticati u odnosu na druge. Ključne riječi:

materijalizam; statusna potrošnja; upadljiva potrošnjaAutor: Ariana Nefat - Dragan Benazić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados