ORGANIZACIJSKA PREDANOST ZAPOSLENIKA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA: PRIVATNI SEKTOR VS. JAVNI SEKTORReport as inadecuate
ORGANIZACIJSKA PREDANOST ZAPOSLENIKA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA: PRIVATNI SEKTOR VS. JAVNI SEKTOR - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.65 No.3 July 2014. -

Ovaj rad usmjeren je na analizu organizacijske predanosti zaposlenika privatnog i javnog sektora. Empirijsko istraživanje provedeno je putem anketnog upitnika na jednom poduzeću iz privatnog sektora i jednom iz javnog sektora. Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje statistički značajne razlike u ukupnoj organizacijskog predanosti između zaposlenika javnog i privatnog sektora, a također i na postojanje statistički značajnih razlika po svakoj komponenti organizacijske predanosti afektivna, kontinuirana, normativna. Konkretno, utvrđeno je da zaposlenici javnog sektora imaju izraženiju organizacijsku predanost u odnosu na zaposlenike privatnog sektora. Nadalje, i sve komponente organizacijske predanosti izraženije su kod zaposlenika javnog sektora. Dakle, može se utvrditi da su zaposlenici javnog sektora više emocionalno privrženi organizaciji i vjeruju u njene sposobnosti u odnosu na zaposlenike privatnog sektora. Nadalje, zaposlenici javnog sektora imaju višu percipiranu ekonomsku vrijednost ostanka u organizaciji u odnosu na odlazak iz nje te imaju izraženiji osjećaj obveze ostajanja unutar organizacije u odnosu na zaposlenike privatnog sektora. Iako se navedeni zaključci trebaju uzeti s određenom rezervom zbog objektivnih ograničenja ovog istraživanja, ipak vrijednost ovoga rada je u analizi, za hrvatske prilike, dosada nedovoljno istražene problematike, stoga je značajna podloga za buduća istraživanja.

organizacijska predanost; privatni sektor; javni sektor; HrvatskaAuthor: Danica Bakotić - Josip Bušić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents