MODELIRANJE PRINOSA DIONICA NA ZAGREBAČKOJ BURZI POMOĆU MARKOVLJEVIH LANACAReport as inadecuate
MODELIRANJE PRINOSA DIONICA NA ZAGREBAČKOJ BURZI POMOĆU MARKOVLJEVIH LANACA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.65 No.3 July 2014. -

Rad ilustrira primjenu metodologije Markovljevih lanaca u predviđanju prinosa dionica na Zagrebačkoj burzi. U usporedbi s drugim matematičkim i ekonometrijskim alatima, Markovljevi lanci predstavljaju jednostavnu i neparametrijsku metodologiju koja nije još dovoljno istražena i primijenjena u modeliranju prinosa. Stoga ovaj rad ima za cilj po prvi puta u domaćoj literaturi opisati primjenu metodologije Markovljevih lanaca na podacima sa Zagrebačke burze, te postaviti smjernice za slična buduća istraživanja.

Markovljevi lanci; tržište dionicama; Zagrebačka burza; prinosiAuthor: Tihana Škrinjarić - Vedran Kojić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents