Povezanost mikrosatelita HLA i gena HLA-B*27 u bolesnika s psorijatičnim artritisom u hrvatskoj populacijiReport as inadecuate
Povezanost mikrosatelita HLA i gena HLA-B*27 u bolesnika s psorijatičnim artritisom u hrvatskoj populaciji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Reumatizam, Vol.58 No.1 June 2011. -

Istraživana je raznovrsnost četiri mikrosatelita HLA D6S248, D6S2674, D6S2811 i D6S273 u skupini bolesnika s psorijatičnim artritisom PsA N=22 i zdravim osobama K; N=94 pozitivnima za gen HLA-B*27, te povezanost haplotipskih veza gena HLA-B*27 s PsA. Svi ispitanici bili su prethodno tipizirani za gene HLA-A i -B metodom PCR-SSP i bili su HLA-B*27 pozitivni. Mikrosateliti HLA su analizirani metodom PCR-STR i elektroforezom u ALFexpress sekvenceru. Analiza raspodjele alela mikrosatelita HLA pokazala je statistički značajne razlike za alele D6S273-3 PsA-21,1 % naspram K-4,9 %; P=0,0013 i D6S273-4 PsA-15,8 % naspram K-32,1 %; P=0,0180, dok je analiza haplotipskih veza pokazala da je kombinacija HLA-B*27-D6S273-4 bila statistički značajno smanjena u skupini bolesnika s PsA u odnosu na kontrolnu skupinu 10,5 % i 40,2 %; P=0,0164. Dobiveni rezultati navode na pretpostavku da je u blizini mikrosatelita D6S273 smješten gen koji igra ulogu u etiopatogenezi PsA, no za konačnu potvrdu nužno je povećati skupinu bolesnika.

gen HLA-B*27; psorijatični artritis; mikrosateliti HLA; haplotipske vezeAuthor: Davor Štimac - ; Zavod za tipizaciju tkiva, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb, Z

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents