Kardiovaskularni rizik u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite - MliniReportar como inadecuado
Kardiovaskularni rizik u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite - Mlini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Opisujemo rezultate istraživanja koje je provedeno u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite PZZ, u svrhu određivanja indeksa rizika kardiovaskularnih bolesti.

Cilj istraživanja bio je prikazati zastupljenost faktora kardiovaskularnog rizika, i to prema dobi i spolu u populaciji koja se liječi u zdravstvenom timu u ordinaciji obiteljske medicine, te pojedinačne indekse rizika uporabom tablica za sustavnu procjenu kardiovaskularnog rizika SCORE tablica1. Dobiveni rezultati služe poboljšanje metoda edukacije kojima je potrebno potaknuti bolesnike na aktivniji odnos prema zdravlju, podići razinu svijesti, upoznati s mogućim problemima i potaknuti ih na promjenu načina života. Time želimo poboljšati stupanj kvalitete života i smanjiti rizik od smrtnosti i invalidnosti.

kardiovaskularni rizik; edukacijaAutor: Marijana Lučić - ; Ordinacija obiteljske medicine dr. Katarina Šošić Šilje, Put dr. Ante Starčevića 19, 20207 Mlini

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados