Prevencija dekubitusa u operacijskoj dvorani kao pokazatelj sigurnosti pacijenata i kvalitete intraoperativne njegeReportar como inadecuado
Prevencija dekubitusa u operacijskoj dvorani kao pokazatelj sigurnosti pacijenata i kvalitete intraoperativne njege - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Dekubitalni ulkus važan je čimbenik stupnja kvalitete perioperativne zdravstvene njege. Pravilno namještanje pacijenta na operacijskom stolu, održavanje i uporaba uređaja i tehnoloških sredstava radi prevencije dekubitusa, pravodobno otkrivanje čimbenika rizika koji utječu na pacijenta i članove operacijskog tima zahtijevaju usvajanje i uporabu novih znanja i vještina operacijskih sestara- tehničara. Suradnja svih članova zdravstvenog tima važan je čimbenik stupnja

sigurnosti pacijenata. Operacijski zahvatikoji traju dulje od tri sata su značajan faktor rizika za nastanak intraoperacijskog dekubitusa. Metode prevencije nastanka intraoperacijskog dekubitusa usmjerene su na smanjenje pritiska i djelovanja sila smika na tijelo pacijenta tijekom provođenja kirurškog zahvata.

dekubitus; prevencija; položaj pacijenta; intraoperativna njegaAutor: Blaženka Kozina - orcid.org-0000-0001-9242-8087 ; Operacijski centar, Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados