Hipertenzivna kriza - Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014.Reportar como inadecuado
Hipertenzivna kriza - Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Hipertenzija je kronična bolest. Nekontrolirana hipertenzija može uzrokovati nastanak hipertenzivne krize, koja se definira kao kao znatan porast sistoličkog krvnog tlaka > 180 mm Hg i dijastoličkog krvnog tlaka > 120 mm Hg. Hipertenzivna kriza može se dodatno klasificirati, i to kao hipertenzivna žurnost ili hipertenzivna kriza hitnih slučajeva, ovisno o uključenosti živčanih završetaka, srca, bubrega, i neurološkim deficitima. Brzo prepoznavanje hipertenzivne krize

uporabom hitnih dijagnostičkih testova i trijaže bolesnika uzrokuje brzo smanjenje krvnog tlaka i učestalosti smrtnih ishoda liječenja. Bolesnike s hipertoničnom krizom, kod kojih postoji akutno oštećenje organa hipertenzivna kriza u hitnim slučajevima, potrebno je hospitalizirati u jedinicu za intenzivno liječenje radi nadzora smanjenja vrijednosti krvnog tlaka, jer je potrebno uporabiti brzodjelujuće titracijske intravenske antihipertenzivne lijekove. Hipertenzivnu žurnost težak oblik hipertenzije bez ili s minimalnim oštećenjem drugih organskih

sustava treba liječiti ambulantno, i to uporabom oralnih tihipertenziva.

Brzodjelujući lijekovi za liječenje hipertenzivne krize jesu labetalol, esmolol, fenoldopam, nikardipin, natrij nitroprusid i clevidipine. Lijekovi poput hydralazina, koji trenutačno otpušta nifedipin i nitroglycerin, treba izbjegavati. Natrij nitroprusida može se uporabiti, ali sa znatnim oprezom, zbog njegove toksičnosti. Svi čimbenici rizika i prognoze liječenja hipertenzivne krize još nisu posve znanstveno verificirani. Hipertenzivna kriza uzrokovana je poremećajem autoregulacije

na razini perifernih arterijskih krvnih žila, a inicijalni patofiziološki mehanizam naglo je oslobađanje vazokonstriktornih hormona. Brza i pažljivo odabrana terapija, kojoj mora prethoditi pravodobno postavljena dijagnoza, najznačajniji su čimbenici koji smanjuju stupanj morbiditeta i mortaliteta.

hipertenzija • monitoriranje • antihipertenzivni lijekoviAutor: Sandra Hajdić - ; Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Dr. Ante Šercera 4b, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados