Seksualnost tijekom trudnoće - Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014.Reportar como inadecuado
Seksualnost tijekom trudnoće - Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Seksualnost je određena kao skup osjećaja, ponašanja, stavova i vrijednosti, koje se dovode u vezu sa seksualnom željom i identitetom, to jest, postojanje svakog ljudskog bića kao spolnog i rodnog te seksualnog. Novo roditeljstvo utječe na seksualni odnos partnera. Dok jedan od partnera može pokazati obnovljeni interes za seksualnu aktivnost, kod drugog seksualna želja uslijed mnogobrojnih

čimbenika može nestati. Medicinska je sestra educirana da pruža potporu budućoj majci i njezinu partneru u ovom posebnom razdoblju njihova života. Medicinska sestra ulazi u najintimniji prostor partnera i aktivno djeluje u svezi s njihovim potrebama, raspoloženjima, promjenama i neizrečenim osjećajima. Istodobno medicinska sestra nema potrebu kontrolirati ni prikrivati, ne oduzimati partnerima ništa od njihove intimnosti, nego ih poticati na više ljubavi.

seksualnost • trudnoća • medicinska sestraAutor: Anita Gabud - ; Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića bb, 42000 Varaždin, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados