Polisomnografski laboratorij – izazov u sestrinskoj praksiReport as inadecuate
Polisomnografski laboratorij – izazov u sestrinskoj praksi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče prof.Vera Durrigl i suradnici utemeljili su Centar za poremećaje spavanja. Osnovna ideja osnivanja bila je stvaranje referalnog Centra za dijagnostiku poremećaja budnosti i spavanja u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2010. godine Centar dobiva certifikat. Uz liječnike specijaliste psihijatrije i neurologije, u Centru su radili fizioterapeuti, čiji je radni naslov zaposlenja bio EEG tehničar ili tehničar neurofiziologije.

Tijekom godina u Centru se počinju zapošljavati i medicinske sestre.

U posljednjih desetak godina intenzivira se preddiplomska i diplomska razina školovanja medicinskih sestara-tehničara, te u Centru radne zadatke izvršavaju prvostupnici sestrinstva i-ili fizioterapije. Medicinske sestre-tehničari s višim stupnjem školovanja pružaju bolju kvalitetu zdravstvenih usluga, odnos medicinska sestra-pacijent postaje znatno bolji. U članku se opisuje povijesni razvoj Centra, statistički podaci tijekom dvanaestogodišnjeg razdoblja o učinjenim dijagnostičkim postupcima, stanje ljudskih potencijala, postupak akreditacije

Centra, stupanj tehnološke opremljenosti i prostorni uvjeti Centra, usporedba polisomnografskog laboratorija u Sjedinjenim Američkim Državama SAD s polisomnografskim laboratorijem u Republici Hrvatskoj te zadaci prvostupnika sestrinstva u postupcima dijagnostike poremećaja spavanja.

polisomnografija • poremećaji spavanja • polisomnografski laboratorij • akreditacijaAuthor: Katarina Pisk - orcid.org-0000-0002-6222-5016 ; Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za Kliničku psihofiziologiju i organski u

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents