Prehrana bolesnika na liječenju dijalizomReport as inadecuate
Prehrana bolesnika na liječenju dijalizom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

U radu se opisuju metode prehrane u bolesnika kod kojih je u uporabi metoda liječenja hemodijalizom ili peritonejskom dijalizom. Opisuje se važnost uporabe najvažnijih namirnica, njihove energetske vrijednosti te njihova zastupljenost u svakodnevnoj prehrani. Kod pacijenata na dijalizi znatno je povećan rizik od nastanka malnutricije te je stoga prehrana iznimno važna za njihov život te tijek liječenja. Bubrezi su važni organi za eliminaciju štetnih produkata metabolizma

citokini i anafilatoksini, kao i za izlučivanje tjelesnih tekućina.

Unošenjem prikladnih namirnica organizmu se olakšava kontrola nakupljanja štetnih produkata metabolizma u organizmu te se omogućava olakšana funkcija bubrega. Svaka promjena prehrambenih navika teška je. Stoga uvijek treba imati na umu da je svaki čovjek individual, te stoga pacijente koji se nalaze na terapiji kroničnom dijalizom treba kontinuirano pratiti, posebice u odnosu na

starosnu dob, tjelesnu konstituciju, i naći za njih najbolji prehrambeni dijetni režim.

prehrana • dijaliza • bubrezi • otpadne tvari • dijetaAuthor: Goran Halovanić - ; Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents