Sestrinska edukacija o pravilnoj prehrani osoba oboljelih od šećerne bolestiReportar como inadecuado
Sestrinska edukacija o pravilnoj prehrani osoba oboljelih od šećerne bolesti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Danas, kao jedna od bolesti s najvećom incidencijom, dijabetes pokazuje i paradoks. Naime, istodobno se poboljšavaju metode i rezultati krajnjih ishoda liječenja, a u svakodnevnom životu incidencija dijabetesa sve je veća. Cilj je istraživanja verifikacija obima postotak u kojem se ispitanici oboljeli od šećerne bolesti pridržavaju pravilne prehrane, utvrđivanje razlika u ispitivanim metodama između žena i muškaraca. Radi istraživanja izrađen je originalni upitnik.

Istraživanje je provedeno od 1. svibnja do 30. lipnja 2012. godine. U istraživanje je uvršteno 60 ispitanika 30 žena; 30 muškaraca. Starosna dob ispitanika iznosila je od 60 do 85 godina starosti.

dijabetes • edukacija • pravilna prehranaAutor: Kata Ivanišević - orcid.org-0000-0001-5830-2640 ; Klinički bolnički centar Rijeka, Centar za hitnu medicinu, Lokalitet Sušak

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados