Žalbe u postupku održavanja katastra - Geodetski list, Vol.68 91 No.2 June 2014.Reportar como inadecuado
Žalbe u postupku održavanja katastra - Geodetski list, Vol.68 91 No.2 June 2014. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geodetski list, Vol.68 91 No.2 June 2014. -

U ovome radu dan je pregled procesa i poslova koji se obavljaju u svakidašnjem radu katastarskih ureda i Središnjeg ureda Državne geodetske uprave Republike Hrvatske po uloženim žalbama na prvostupanjska rješenja. Postupanja u katastarskim uredima uređena su propisima. Žalba je redoviti pravni lijek u upravnom postupku, a kako se u katastarskim uredima sve promjene o obliku, broju i površini katastarske čestice provode upravnim postupkom, svaka stranka u postupku ima pravo uložiti žalbu ako smatra da su njezina prava povrijeđena. Također se određene promjene o vlasnicima upisanim u posjedovne listove mogu provoditi upravnim postupkom pa stranke i u tim slučajevima imaju pravo žalbe. Opisani su poslovni procesi rada sa žalbama u okviru katastarskih postupanja te su ti procesi formalno modelirani objektnim pristupom.

katastar; žalbe; objektno modeliranje; UMLAutor: Nikola Vučić - orcid.org-0000-0001-6530-4329 ; Državna geodetska uprava, Zagreb, Hrvatska Miodrag Roić - orcid.org-0000-0002-

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados