Određivanje pravocrtnosti skupa točaka u ravniniReportar como inadecuado
Određivanje pravocrtnosti skupa točaka u ravnini - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geodetski list, Vol.68 91 No.2 June 2014. -

Razmatra se problem određivanja pravca koji se po metodi euklidskih udaljenosti najbolje prilagođava zadanom skupu točaka u ravnini. Pokazuje se da problem nije linearan, ali se na njegovo rješavanje ne primjenjuje u geodeziji uobičajeni postupak linearizacije, nego se problem svodi na traženje ekstremnih vrijednosti funkcije jedne varijable te u konačnici na rješavanje kvadratne jednadžbe. Nadalje, istražuju se dovoljni uvjeti za ekstrem funkcije i pokazuje da problem općenito ima dva rješenja, jedan minimum i jedan maksimum. Za ilustraciju opisane metode, izvedene formule primijenjene su na određivanje jednadžbe pravca koji je po metodi euklidskih udaljenosti najbolje prilagođen skupu točaka koje reprezentiraju meridijan nacrtan u nepoznatoj kartografskoj projekciji karte J. R. Boškovića i Ch. Mairea Nuova carta geografica dello Stato Ecclesiastico iz 1755. godine.

aliniranje; prilagođavanje pravca; euklidska udaljenostAutor: Miljenko Lapaine - orcid.org-0000-0002-9463-2329 ; Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Martina Triplat H

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados