Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnjiReportar como inadecuado
Primjena modela geoida HRG2009 u tunelogradnji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geodetski list, Vol.68 91 No.2 June 2014. -

U tunelogradnji je potrebno osigurati točnost proboja ne samo u horizontalnom nego i u visinskom smislu. Dopuštenim odstupanjima u točki proboja definirani su parametri za izračun koordinata točaka geodetske osnove. U svrhu prijenosa visina u tunel, zbog izgradnje podzemnih građevina, potrebno je na površini u blizini tunela razviti visinsku geodetsku osnovu. Kreiranjem novog modela geoida HRG2009 stvorene su pretpostavke da se razmotri moguća primjena modela geoida HRG2009 za izračun visina točaka mikromreže, odnosno da posluže kao nezavisna kontrola definiranja visina.

točnost proboja; model geoida HRG2009; tunelogradnjaAutor: Ilija Grgić - orcid.org-0000-0003-1322-2617 ; Državna geodetska uprava, Zagreb, Hrvatska Tomislav Bašić - orcid.org-0000-0003

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados