UTVRĐIVANJE ODNOSA IZMEĐU MENADŽEROVE SKLONOSTI RIZIKU I KARIJERNOG USPJEHAReportar como inadecuado
UTVRĐIVANJE ODNOSA IZMEĐU MENADŽEROVE SKLONOSTI RIZIKU I KARIJERNOG USPJEHA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.8 No.1 June 2014. -

Uspjeh pojedinca utječe na organizacijski uspjeh pa je menadžerov je karijerni uspjeh od značaja za čitavu organizaciju u kojoj je zaposlen. S druge strane, sklonost riziku od osobitog je značaja za menadžersku profesiju jer vrlo često karijera menadžera ovisi upravo o načinu na koji se on suočava s rizikom. U ovom radu je na uzorku menadžera zaposlenih u hrvatskim hotelskim poduzećima utvrđena veza i odnos koji postoji između dvije navedene varijable. Za ispitivanje veze između sklonosti riziku i karijernog uspjeha menadžera koristi se jednofaktorska analiza varijance. Sklonost riziku je stavljena u odnos sa tri mjere karijernog uspjeha menadžera: objektivni karijerni uspjeh, subjektivni karijerni uspjeh i karijerni uspjeh kombinacija subjektivnog i objektivnog uspjeha. Rezultati

istraživanja sugeriraju da su uspješniji menadžeri skloniji riziku u odnosu na manje uspješne menadžere, kada se uspjeh mjeri determinantama objektivnog uspjeha i kao kombinacija objektivnog i subjektivnog uspjeha. Uspješniji menadžeri su također skloniji riziku od manje uspješnih menadžera kada je uspjeh izražen subjektivno, međutim ta razlika nije statistički značajna.

sklonost riziku; subjektivni karijerni uspjeh; objektivni karijerni uspjehAutor: Perica Vojinić - ; Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados