POTENCIJALI PRIMJENE INTEGRIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA U NAFTNOJ INDUSTRIJIReportar como inadecuado
POTENCIJALI PRIMJENE INTEGRIRANIH SUSTAVA UPRAVLJANJA U NAFTNOJ INDUSTRIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.8 No.1 June 2014. -

S obzirom na svoje posebnosti, određene industrije i sektori moraju posjedovati specifične i rigorozne sustave upravljanja te su u skladu s takvim zahtjevima razvile industrijski specifične zahtjeve i standarde. Razlozi takvih aktivnosti uključuju upravljanje rizicima, spoznaju specifičnih zahtjeva određene industrije, sukladnost sa zakonskim i

regulatornim zahtjevima te jačanje povjerenja u proizvode i procese dobavljača. Nafta je polivalentni energent, a naftna industrija podrazumijeva mnogo različitih sektora, kao što su eksploatacija, proizvodnja i povezane usluge; rafiniranje; transport; veleprodaja i

maloprodaja. Europska unija predstavlja četvrtog naftnog prerađivača u svijetu, a nalazi se iza Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije. S obzirom na razmjere proizvodnje i potrošnje nafte i plina u Europi, Europska unija ima ključnu ulogu u razvoju

politika i smjernica koje pomažu u stvaranju okvira za proizvodnju i potrošnju nafte na siguran, odgovoran i profitabilan način.

Radi pomoći pri analizi sektorskih specifičnosti naftne industrije u Europskoj uniji, ovaj rad daje pregled postojećih integriranih sustava upravljanja i povezanih standarda, pružajući teorijske implikacije i smjernice za daljnja istraživanja o fenomenu održive konkurentske prednosti u naftnoj industriji. Autor zaključuje da integrirani sustavi

upravljanja imaju značajan doprinos u stvaranju konkurentske prednosti posebno s gledišta provedbe u generičkih konkurentskih strategija troškovnog vodstva i diferencijacije. Pitanje troškova i njihove optimizacije zasebno je prisutno u svakom ISO upravljačkom

standardu, a primjer kvalitete pokazuje koliko revolucionarne ostvarene koristi zaista mogu biti. S druge strane, svaki od zasebnih sustava, neovisno radi li se o kvaliteti, okolišu, sigurnosti ili upravljanju rizicima, može predstavljati temelj za diferencijaciju u odnosu na glavne konkurente.

integrirani sustavi upravljanja; naftna industrija; Europska unijaAutor: Lukša Lulić - orcid.org-0000-0002-9052-0506 ; Visoka poslovna škola Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados