ANALIZA SUSTAVA KVALITETE U CERTIFICIRANIM I NECERTIFICIRANIM HRVATSKIM VANJSKOTRGOVINSKIM PODUZEĆIMAReportar como inadecuado
ANALIZA SUSTAVA KVALITETE U CERTIFICIRANIM I NECERTIFICIRANIM HRVATSKIM VANJSKOTRGOVINSKIM PODUZEĆIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Business excellence, Vol.8 No.1 June 2014. -

Upravljanje kvalitetom je imperativ tržišnog gospodarstva i jedan od ključnih zahtjeva povezivanja s međunarodnim tržištem, pogotovo tržištem Europske unije. Uočava se velika važnost sustava kvalitete kod poduzeća koja imaju visoki udio vrijednosti izvoza u ukupnom prihodu. Zato smo svoje istraživanje temeljili na uzorku od 150 hrvatskih izvoznih poduzeća iz sektora industrije i poljoprivrede.

Istraživanje analizira sustave kvalitete u certificiranim i sustave kvalitete u necertificiranim hrvatskim vanjskotrgovinskim poduzećima iz sektora industrije i poljoprivrede. Rezultati istraživanja navode osnovne karakteristike kao i razlike između certificiranih i

necertificiranih poduzeća i pokazuju: broj zaposlenih, strukturu zaposlenih, posjedovanje ISO standarda prema osnovnoj djelatnosti poduzeća, glavna tržišta za izvoz proizvoda, korištenje metoda i alata za upravljanje kvalitetom, broj korištenih alata i metoda za

upravljanje kvalitetom i korištenje alata i metoda za upravljanje kvalitetom prije certifikacije normom ISO 9000. Na temelju dobivenih rezultata, iznesena je argumentacija za prihvaćanje ranije definiranih istraživačkih hipoteza. Prezentirani su rezultati: primjene alata i metoda za upravljanje kvalitetom na smanjenje-povećanje troškova proizvodnje, primjene alata i metoda za upravljanje kvalitetom na povećanje izvoza u certificiranim i necertificiranim poduzećima, najvažnije koristi od primjene alata i metoda za upravljanje kvalitetom u certificiranim i necertificiranim poduzećima i sklonost potencijalnih poslovnih partnera hrvatskim izvoznim poduzećima koja su certificirana normom ISO 9001:2000, kao i posjedovanje certifikata ISO 14000. Podizanje razine kvalitete u poslovanju je jedan od prijeko potrebnih alata za podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Upravo uvođenje sustava kvalitete sukladnog normi ISO 9001:2000 trebalo bi dovesti do neprekidnog poboljšavanja kvalitete i povećanja zadovoljstva kupaca i svih zainteresiranih strana.

sustavi kvalitete ISO 9000; ISO 14000; alati i metode za upravljanje kvalitetom; konkurentnost; ljudski resursi; izvozAutor: Sanja Zambelli - ; Veleučilište u Rijeci, Rijeka Dobrila Rajić - ; Ekonomski fakultet-Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados