Europska nova desnica - marginalna politička misao ili ostvariv potencijalReportar como inadecuado
Europska nova desnica - marginalna politička misao ili ostvariv potencijal - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.VIII No.15-16 January 2014. -

U radu se daje pregled povijesnih okolnosti nastanka političke filozofije europske nove desnice, njezinih ishodišta i utemeljenja te razvoja kroz vrijeme. Definira se njezin autoreferencijalni odnos spram nazivu nove desnice te je se kao takvu pozicionira u političkom spektru, kroz otklon u odnosu na stare tipove desnice te američku novu desnicu. Također, objašnjavaju se njezine temeljne ideje te ističu njezini vodeći nositelji, kao i institucije i časopisi koji su

proizašli na temeljima nove desnice. Poseban se naglasak stavlja na ideje koje bi bile potencijalna prekretnica u načinu političkog djelovanja, s naglaskom na metapolitiku i kulturnu moć. Isto tako, prenose se dominantna stajališta i pogledi europske nove desnice spram ideje Europe te europskog udruživanja i asocijacija. Konačno, daju se zaključna razmatranja i gledišta te sinteza iznesenih činjenica, interpretacija i raščlambi u radu.

nova desnica; politika; Alain de Benoist; Europa; etnopluralizam; konzervativna revolucijaAutor: Domagoj Tomas - ; Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados