Vladan Desnica - novi prilozi za biografijuReportar como inadecuado
Vladan Desnica - novi prilozi za biografiju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

PILAR : Croatian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.VIII No.15-16 January 2014. -

U radu se iznose novi podatci o književniku Vladanu Desnici 1905.—1967., točnije o njegovoj biografiji u godinama Drugoga svjetskoga rata. Vladanu Desnici je od početka ovog stoljeća u Hrvatskoj posvećena nemala pozornost. Može se primjerice spomenuti njegova biografija koju je napisao prof. dr. Dušan Marinković. Također se redovito održava multidisciplinarni međunarodni znanstveni skup Desničini susreti. No, zanimljivo, iako biografija Vladana Desnice tijekom Drugoga svjetskoga rata nije sasvim razjašnjena i o njoj postoje određeni prijepori, kao da postoji svojevrsna nespremnost da se te godine života kasnije poznatog književnika jasnije opišu i objasne. Namjera je ovog priloga da se, iznošenjem novih podataka, ukaže na praznine u dosadašnjem pisanju o ratnim godinama Vladana Desnice.

Vladan Desnica; Boško Desnica; Obrovac; Islam Grčki; Desničini susreti; Dušan MarinkovićAutor: Nikica Barić - ; Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados