„Dan Gospodnji- u drugom stoljeću - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006.Reportar como inadecuado
„Dan Gospodnji- u drugom stoljeću - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. -

Do trećeg kršćanskog stoljeća među kršćanima je „dan Gospodnji- postao uobičajena oznaka za tjednu nedjelju, kada se održavalo posebno bogoslužje.1 Premda su izvjesni tekstovi iz ranog drugog stoljeća o kojima će biti riječi u nastavku često prikazivani

kao tvrdnje da je nedjelja „dan Gospodnji-, prvi jasni patristički dokazi po tom pitanju pojavljuju se tek krajem drugog stoljeća. Prvo ćemo razmotriti ovaj dokaz, a onda krenuti unatrag kroz drugo stoljeće dok ne dođemo do navodnih izjava o „danu Gospodnjem- za koje se smatra da su napisani prije 120. godine dvije svakako prije 120. godine, a treća vjerojatno isto tako.

Dan-Gospodnji; subota; nedjelja; Klement-Aleksandrijski; IrenejAutor: Kenneth A. Strand - ; Andrews University, Berrien Springs. MI, SAD

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados