O razlikovanju dana od dana - Rimljanjima 14,5.6.Reportar como inadecuado
O razlikovanju dana od dana - Rimljanjima 14,5.6. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. -

Što je Pavao imao na umu kad je u Rimljanima 14, 5.6. opisao savršenu kršćansku slobodu razlikovanja jednog dana od drugih ili da među njima ne treba praviti razlike? Je li se možda protivio svetkovanju subote, kao što to neki smatraju, i pokušavao dokazati da je „židovska subota- bila „prikovana na križ-? Što je zapravo rekao kršćanskoj zajednici u Rimu?

Subota; Židovska-subota; Eseni; ceremonijalne-suboteAutor: Raoul Dederen - ; Andrews University, Berrien Springs. MI, SAD

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados