Refl eksije o teologiji šabata - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006.Report as inadecuate
Refl eksije o teologiji šabata - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. -

Pitanje šabata obuhvaća puno više od mehanike držanja pravog dana kao svetog dana počinka i bogoslužja. U suštini, to je pitanje vjerovanja ili nevjerovanja u Isusa Krista kao Tvorca i Otkupitelja, kako je otkriveno u Pismu; stoga to utječe na buduće usmjerenje nečijeg cjelokupnog života.

U ovom članku želim prvo ukratko razmotriti temeljno teološko značenje šabata kako je shvaćeno u Pismu, i, drugo, prodiskutirati kako ovaj dan odmora baca svjetlo na obrazac čovjekovog temeljnog držanja u prisutnosti Boga i bližnjih.

Šabat; Subota; teologija-šabataAuthor: Raoul Dederen - ; Andrews University, Berrien Springs. MI, SAD

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents