Subota u međuzavjetnom razdoblju - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006.Reportar como inadecuado
Subota u međuzavjetnom razdoblju - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. -

Međuzavjetno razdoblje rasvjetljuje nekoliko novih strana koje se tiču povijesti subote. Prvo, pored same zapovijedi o suboti Izlazak 20, 8-11; Ponovljeni zakon 5,12-14; Levitski zakonik 23,3 Stari nam zavjet daje iznenađujuće malo izričitih tvrdnji koje se tiču načina svetkovanja toga dana.* *Tekstovi poput Izlaska 16, 19, Jeremije 17, 22, Izaije 58, 13 i Nehemije 13,15-22 spomenuti su u 1. i 2. poglavlju. Vidi str. 25-27, 47-49. Međuzavjetni izvori nas vode izvan dosega navedenih i služe kao prijelaz između Starog zavjeta i rabinskog razdoblja. Nadalje, ovi nam izvori pružaju podatke o svetkovanju subote za rata i u okolnostima u kojima su Židovi bili podređeni stranim vlastima. Iako su ovakve okolnosti bile prisutne u Starom zavjetu ipak nemamo sličnih podataka koji se odnose na poštovanje subote u vezi s njima. Još jedna strana subote koja se najprije pojavljuje u ovom razdoblju jest iznošenje, osobito Filonovo, određene vrste teologije subote koja je uvjetovana židovskom povezanošću s helenističkim društvom. Ostali vidovi uključuju

sadržaj subotnje službe i stavove židovskih sekti prema suboti.

Subota; međuzavjetno-razdoblje; rabinsko-razdoblje; FilonAutor: Sakae Kubo - ; Andrews University, Berrien Springs. MI, SAD

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados