Molekularne značajke sojeva Escherichia coli izoliranih iz različitih uzoraka hraneReportar como inadecuado
Molekularne značajke sojeva Escherichia coli izoliranih iz različitih uzoraka hrane - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Food Technology and Biotechnology, Vol.52 No.2 June 2014. -

Hrana predstavlja mogući izvor patogenih i na antibiotik otpornih sojeva bakterije Escherichia coli, pa je u radu analizirano 84 izolata iz uzoraka hrane identificiranih 2007. i 2008. godine na Nacionalnom institutu za javno zdravstvo u Sloveniji. Pomoću metode PCR lančana reakcija polimeraze prema Clermontu izolati su razvrstani u filogenetske skupine i podskupine. Četrdeset i dva 50 % su izolata svrstana u filogenetsku skupinu A, a njih trideset 35,7 % u skupinu B1. Te dvije skupine uglavnom obuhvaćaju komenzale crijevne mikroflore. Deset je izolata 11,9 % svrstano u skupinu D, a samo njih dva 2,4 % u skupinu B2. U tim se skupinama uglavnom nalaze ekstraintestinalni patogeni sojevi E. coli. Sojevi su zatim analizirani ne bi li se utvrdila prisutnost različitih virulentnih gena i plazmidnih gena otpornosti na kinolone qnr. U jednom je izolatu 1,2 % otkriven virulentni gen stx1, kod njih pet 6 % gen stx2, a u sljedećih pet izolata 6 % oba gena, stx1 i stx2. U osam je izolata 9,5 % pronađen gen ehxA, a u njih tri 3,7 % gen eae. Svi su ti geni karakteristični za patotip STEC, koji proizvodi Shiga toksin. Gen fimH pronađen je u sedamdeset i četiri 88,1 % izolata. Od virulentnih gena tipičnih za ekstraintestinalne patogene sojeve E. coli, gen hra je pronađen u devet 11 %, gen ompTAPEC u osam 9,5 %, a gen iha u šest 7 % izolata. U jednom su izolatu otkriveni geni kpsMTII, sfa, usp i vat, dok geni hlyA, bmaE, cnf, hpb, sat i plazmidni geni otpornosti na kinolone qnr nisu pronađeni u ispitanim izolatima. Rezultati pokazuju da razni prehrambeni proizvodi zaista predstavljaju izvor intestinalnih, te u manjoj mjeri ekstraintestinalnih patogenih sojeva E. coli.

Escherichia coli; hrana; virulentni geni; filogenetske skupine; plazmidni geni otpornosti na kinoloneAutor: Marija Trkov - ; National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, Center for Laboratory Activities, Department of

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados