Skupine gospodarstava s obzirom na vrstu proizvodnje i prodajeReportar como inadecuado
Skupine gospodarstava s obzirom na vrstu proizvodnje i prodaje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, No.105-106 July 1989. -

Autorica proučava vrste proizvodnje i prodaje

na 543 seljačka gospodarstva četiriju ljubljanskih

općina. Korištenjem »metode voditelja«

identificirala je osam proizvodnih i devet prodajnih

tipova gospodarstava. Specijaliziranu

proizvodnju razvija 41% gospodarstava, a izrazito

tržišno orijentiranih ima svega 28%. Iako

nespecijalizirana prodaja vlastitih proizvoda još

ne znači netržišnu orijentaciju, ipak izrazitom

osobinom takvih individualnih gospodarstava ostaje

njihova samoopskrbna usmjerenost. Od agrarno-

ekonomskih, socijalno-geografskih i socijalno-

psiholoških obilježja gospodarstava, domaćinstava

i njihovih članova, utvrđene proizvodne

i tržišne skupine gospodarstava najbolje diskriminira

visina dohotka od gospodarstva, koja

je opet funkcija opsega obradivih površina, statusa

zaštićenog gospodarstva, nadmorske visine,

vlasnikovog spola i njegove spremnosti da obrađuje

dio neobrađenih površina. Osim dohotka,

skupine diskriminira i udaljenost gospodarstva

od najbliže zadruge i najbližeg grada, tip gospodarstva

čista, mješovita 1, mješovita 2, staračka,

obrazovanost kućedomaćina, upoznatost s

dostignućima poljoprivrednih znanosti te spremnost

triju članova jezgre seljačkog domaćinstva

muž, žena, nasljednik-nasljednica da pod povoljnim

uvjetima gospodarenja napuste zaposlenje

izvan gospodarstva.Autor: Ana Barbič -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados