Poljoprivredna proizvodnja i odnosi u agraruReportar como inadecuado
Poljoprivredna proizvodnja i odnosi u agraru - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, No.105-106 July 1989. -

Autor analizira društveno-ekonomske uzroke

zaostajanja poljoprivrede u Jugoslaviji i u praksi

socijalizma uopšte, smatrajući da su problemi

proizvodnje pre društvene no tehničke prirode,

odnosno da organizaciona strana problema proizlazi

iz društveno-ekonomske. Osnovni problem,

empirijski utvrđen, jest da je proces deagrarizacije

brži od porasta poljoprivredne proizvodnje.

Neadekvatan destimulativan društveni položaj

privatne poljoprivrede povećava stepen deagrarizacije

i poljoprivredna proizvodnja zaostaje za

opštim razvitkom. Do sada provedene mere pokazale

su vrlo ograničen doseg.

Autor smatra da za izbor puta kojim bi se obezbedio

kontinuirani porast poljoprivredne proizvodnje

ali i proces socijalizacije odnosa u agraru,

treba za jednu dugoročnu agrarnu politiku

teorijsko-metodološki razmisliti o procesu podruštvljavanja

svojine nad zemljom u uslovima

dominantne privatne svojine nad zemljom.Autor: Dušan Pirec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados