Aktivan pristup razvoju individualnog sektora poljoprivrede u JugoslavijiReportar como inadecuado
Aktivan pristup razvoju individualnog sektora poljoprivrede u Jugoslaviji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, No.105-106 July 1989. -

Ukupan razvoj individualnog sektora poljoprivrede

nije zadovoljavajući jer zemljišni i drugi

proizvodni potencijali nisu optimalno iskorisceni

i postiže se vrlo nizak intenzitet proizvodnje.

Rezerve su velike, ali za njihovo aktiviranje

treba, prema autoru, korenito izmeniti kvalitativni

odnos prema privatnoj poljoprivredi.

Taj novi odnos treba da počiva na kompleksnim,

sistematskim, kontinuiranim i konkretnim istraživanjima

individualnih gazdinstava i uopće individualnog

sektora poljoprivrede.

Autor smatra da bi ta istraživanja trebala sadržavati

sledeća područja: agrarna struktura i

strukturalna politika, razvojna politika, proizvodna

orijentacija, naučni i tehnološki razvoj

i institucionalni mehanizam, koje, svako posebno,

u tekstu razrađuje.Autor: Dušan Tomić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados