Maligni ekrini spiradenom vrata: prikaz slučajaReportar como inadecuado
Maligni ekrini spiradenom vrata: prikaz slučaja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.50 No.2 June 2014. -

Cilj: Cilj je ovog rada prikazati slučaj vrlo rijetkog malignog tumora glave i vrata – malignog ekrinog spiradenoma, opisati kliničke i patohistološke karakteristike tumora, važnost rane dijagnoze s obzirom na konačni ishod te metode liječenja. Prikaz slučaja: U radu je opisan slučaj 46-godišnje pacijentice kojoj je dijagnosticiran hemangiom lijeve strane vrata te se 25 godina kontrolirala. Nekoliko mjeseci prije javljanja na Kliniku tvorba se naglo počela mijenjati. Na temelju ultrazvuka vrata, citopunkcije, magnetske rezonancije vrata i biopsije postavljena je sumnja na metastazu nepoznatog primarnog tumora. PET-CT-om nije otkriveno sijelo primarnog tumora te je tek kirurškim zahvatom i patohistološkom verifikacijom operacijskog preparata utvrđena definitivna dijagnoza malignog ekrinog spiradenima s metastazom u jednom regionalnom limfnom čvoru vrata. Pacijentica je poslijeoperacijski tretirana radiokemoterapijom. Šest mjeseci nakon liječenja utvrđene su multiple metastaze pluća, pleure, medijastinuma i jetre, pa je 3 mjeseca kasnije nastupio smrtni ishod. Rasprava i zaključak: U većini slučajeva ovaj rijedak tumor nastaje malignom transformacijom benignog ekrinog spiradenoma, premda može nastati i de novo. Rijetko se javlja u regiji glave i vrata. Dijagnoza se temelji na patohistološkom nalazu. Tumor pokazuje veliku sklonost lokalnim recidivima te regionalnim i udaljenim metastazama kada je prognoza loša. Liječenje je prvenstveno kirurško, dok je učinak radiokemoterapije upitan. Važno je bolest dijagnosticirati u ra- noj fazi, kada ne postoji regionalna i udaljena proširenost jer je tada stopa izlječenja vrlo visoka.

kirurško liječenje; maligni ekrini spiradenom; patohistološka dijagnozaAutor: Mate Rogić - ; Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, KBC Rijeka, Rijeka Mirna Juretić - ; Klinika za maksilofacijalnu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados