UKLJUČIVANJE VOLONTERA U NASTAVU - Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LIX No.29 June 2013.Reportar como inadecuado
UKLJUČIVANJE VOLONTERA U NASTAVU - Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LIX No.29 June 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Life and school : journal for the theory and practice of education  = Leben und schule, Vol.LIX No.29 June 2013. -

Volonterstvo se sve više prepoznaje kao važan čimbenik prinosa razvoju zajednice i jačanju društvenoga kapitala. O tome svjedoči i činjenica da je Europski parlament prihvatio deklaraciju kojom je pozvao Europsku komisiju da 2011. godinu proglasi godinom volontiranja. Volontiranje u nastavi dobrovoljna je aktivnost pojedinaca najčešće budućih nastavnika usmjerena dobrobiti zajednice, čime su obuhvaćeni ponajprije učenici s posebnim potrebama, roditelji tih učenika kao neizravni korisnici, nastavnici koji trebaju istodobno provoditi više različitih programa u jednom razredu, škole koje dobivaju bolje rezultate uspješnosti i u konačnici društvo kao cjelina koje dobiva aktivne članove spremne zalagati se u zajednici.

Potreba za volonterima u nastavi pojavila se s uvođenjem inkluzije. Inkluzija dovodi nastavnike u težak položaj jer je ponekad u razredu potrebno izvoditi više različitih programa. Od nastavnika se danas očekuje da svakom učeniku omogući uspješnost, a kada su u pitanju učenici s posebnim potrebama, nastavnici trebaju s njima raditi po prilagođenom programu i imati individualni pristup. Značajnu pomoć u kvaliteti poučavanja predstavlja angažman volontera u nastavnim procesima za koje su potrebne pedagoške kompetencije; to su najčešće apsolventi nastavničkih fakulteta.

Predmet ovoga rada jest razmatranje prinosa volontiranja u nastavi kao dijela civilne misije zalaganja u zajednici. Time se želi naglasiti važnost volontera u nastavi koji predstavlja poveznicu među učenicima, nastavnicima i društvom koji svojim volonterskim angažmanom prinosi provedbi inkluzije i u nastavi i u društvu.

Volonter u funkciji asistenta u nastavi oblik je pružanja podrške i pomoći učenicima u uspješnom učenju te nastavnicima u uspješnom poučavanju. Dobrobit takva volontiranja jest višestruka. Volonterskim aktivnostima budućih nastavnika u nastavi s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama djeci se osigurava potrebna dodatna pomoć, a budući nastavnici stječu iskustva i znanja potrebna za profesionalni rad.

Volonterskim aktivnostima učenici dobivaju potrebnu pomoć u svladavanju poteškoća u učenju. Nastavnici dobivaju suradnike koji im pomažu u izvođenju nastave. Volonteri, odnosno budući nastavnici, stječu iskustva i znanja u stvarnom okruženju i stvarnim situacijama u razredu te završetkom studija postaju kompetentni u svome području jer su tijekom obrazovanja stekli znanja, vještine i iskustva potrebna za nastavnički rad. Škole dobivaju nastavnike koje mogu ispuniti njihova očekivanja u smislu primjene stečenih znanja. Društvo u svom okruženju dobiva aktivne članove koji razvijaju civilne misije zalaganja u zajednici.

civilna misija; inkluzivna nastava; zalaganje u zajednici; volontiranje u nastaviAutor: Julijana Zrno - ; Škola za tekstil,kožu i dizajn, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados